ŚWIADECTWO

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w  dniu 27  marca 2017 r. Z tym dniem wpisany zostałem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych  (http://gov.pl/web/rozwoj/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych) i nabyłem prawo do wykonywania zawodu.