Index

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Działam w oparciu o uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 5881 z dnia 12 maja 2014 r. Z dniem 27 marca 2017 r. zostałem wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych i z tym dniem nabyłem prawo do wykonywania zawodu.

W 2017 roku odbyłem szkolenie oraz zdałem egzamin przed Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Stosowny certyfikat i obecność na liście bankowej (prowadzonej przez PFSRZM) uprawnia mnie do wykonywania operatów szacunkowych dla banków.