URZĘDY I SAMORZĄDY

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

  • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

  • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

  • ustalenia opłat adiacenckich

  • ustalenia ceny wejściowej do przetargów

  • ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu

  • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy

  • ustalenia wartości gruntów wydzielonych pod drogi

  • wyznaczenia stawek czynszów

  • inne cele indywidualne