Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego Marka Kawki

Jestem biegłym specjalistą w zakresie wyceny nieruchomości, posiadającym uprawnienia numer 6934, które potwierdzają moje kompetencje i kwalifikacje w tej dziedzinie. Uzyskałem te uprawnienia po ukończeniu studiów na uczelni ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, podatków i skarbowości. Ponadto, posiadam bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas wieloletniej pracy w sektorze bankowym. Jestem również członkiem organizacji zrzeszającej rzeczoznawców majątkowych z terenu Wielkopolski, która jest afiliowana przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z moimi certyfikatami i uprawnieniami.


Świadectwo

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w  dniu 27  marca 2017 r. Z tym dniem wpisany zostałem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych  (http://gov.pl/web/rozwoj/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych) i nabyłem prawo do wykonywania zawodu. 

Świadectwo


Certyfikaty

W 2017 roku odbyłem szkolenie oraz zdałem egzamin przed Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Stosowny certyfikat i obecność na liście bankowej  (nr 1425) prowadzonej przez PFSRM uprawnia mnie do wykonywania operatów szacunkowych dla banków. 
W 2017 roku zdałem egzamin ECB EFCB 3E organizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskałem Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E (nr 2017/048) oraz w 2019 roku certyfikat Dyplomowanego Pracownika Bankowego (nr 9599). 


Certyfikat

Certyfikat 01

Certyfikat 02


Szkolenia

szkolenia01
szkolenia02
szkolenia04
szkolenia03
szkolenia05
szkolenia08
szkolenia12
szkolenia13
szkolenia14
szkolenia09
szkolenia11
szkolenia07
szkolenia10
szkolenia-nowe-1
szkolenia-nowe-2
szkolenia-nowe-3
szkolenia06