DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb i celów:

  • zabezpieczenia kredytów bankowych

  • ubezpieczenia nieruchomości

  • dla celów sprawozdań finansowych

  • aporty i przekształcenia

  • wyznaczenie stawek czynszów

  • inne cele indywidualne