CERTYFIKATY

W 2017 roku odbyłem szkolenie oraz zdałem egzamin przed Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Stosowny certyfikat i obecność na liście bankowej  (nr 1425) prowadzonej przez PFSRM uprawnia mnie do wykonywania operatów szacunkowych dla banków. 

W 2017 roku zdałem egzamin ECB EFCB 3E organizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskałem Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E (nr 2017/048) oraz w 2019 roku certyfikat Dyplomowanego Pracownika Bankowego (nr 9599).